Trainingen

Trainingen

Trainingen van Van Maastricht Onderwijs & ICT kenmerken zich door de betrokkenheid van de deelnemers zelf. Er wordt participatie van de deelnemers verwacht: dat is namelijk de enige manier waarop mensen het geleerde onthouden. Het is zelfs de enige manier waarop mensen een training als “goed” of “leuk” ervaren.

Van Maastricht Onderwijs & ICT is gespecialiseerd in het geven van trainingen aan vo- en mbo-docenten. Daarnaast is er een groeiende expertise in het po. De trainingen zijn in dat geval vooral gericht op het gebruik van ICT-middelen in de dagelijkse lespraktijk.

Daarnaast behoren informatieavonden tot de mogelijkheden, zowel voor basisscholen als middelbare scholen. Bijvoorbeeld een ouderavond over “Mediawijsheid”.

Typen trainingen

Kennismakingstrainingen
Dit zijn bijeenkomsten die ook wel “enthousiasmeringstrainingen” genoemd worden. In anderhalf uur wordt de deelnemer bekend gemaakt met een ICT-onderwerp. Het doel is hem of haar te laten ervaren hoe deze kennis in de praktijk kan worden gebracht.
Een ander, zeer belangrijk, doel is natuurlijk ervoor te zorgen dat de docent (of andere deelnemer) het leuk gaat vinden om ICT in de praktijk toe te passen.
Een kennismakingstraining is een ideaal onderdeel van een studiedag of een mogelijke start van een trainingstraject.

Verdiepingstrainingen

Verdiepingstrainingen

Deze training is vergelijkbaar met de kennismakingstraining, maar dan met een verdiepend gedeelte. De eerste helft van de bijeenkomst leren de deelnemers wat er allemaal mogelijk is en de tweede helft wordt er daadwerkelijk naar een product toegewerkt.

Trainingsdag
Een trainingsdag, bijvoorbeeld een studiedag, duurt de gehele werkdag. In overleg kan er een programma samengesteld worden. Gewoonlijk bestaat een trainingsdag uit 4 dezelfde trainingen van 1½ uur, of 2 dezelfde trainingen van 3 uur, aan verschillende groepen.
Tegen een kleine meerprijs, wegens extra voorbereidingen, kan de dag ook uit verschillende trainingen bestaan.

Trainingstraject
Een trainingstraject wordt vaak voorafgegaan door een kennismakingstraining van 1½ uur, bijvoorbeeld tijdens een studiedag. Op basis daarvan kunnen deelnemers kiezen voor een vervolg, waarin ze de ins-en-outs van het ICT-onderwerp leren kennen.
Een rode draad door dit traject is: “hoe breng ik het geleerde op mijn collega’s over?”, Uiteraard met als doel de kans op inktvlekwerking in de organisatie te vergroten.

Voorbeeld
Een grote groep  docenten heeft de kennismakingstraining “Digitaal toetsen” gevolgd. Een aantal is zo enthousiast geworden dat die besluit er meer over te willen leren. Deze groep kan dan meedoen met de vervolgtraining, die uit 6 verdiepingstrainingen bestaat.

De trainingen

Alle trainingen worden te allen tijde toegespitst op de dagelijkse werkpraktijk van de deelnemer

De volgende trainingen worden aangeboden (detail-informatie volgt zeer binnenkort):

  • Wikiwijs
  • VO-Content
  • Microsoft Office of OpenOffice.org
  • Google Docs
  • Het gebruik van een elo (elektronische leeromgeving; ook advies over implementatie)
  • De iPad in de les
  • Mediawijsheid: hoe leer ik kinderen omgaan met moderne communicatiemiddelen?
  • Digibord (allerlei typen, waaronder SmartBoard en ActivBoard)
  • Sociale media en de les