Voorbereiding

Middels dit formulier kunt u de beginsituatie van de deelnemers aangeven en welke faciliteiten er beschikbaar zijn voor de trainers.