ICT- & Onderwijsscan

Op deze pagina kunt u de huidige stand van zaken van ICT en sociale media op uw school beoordelen.
Daarnaast kunt u een beeld geven van de positie van uzelf hierin.

 

Alvast hartelijk dank voor het invullen!